การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 61 วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566

Forum

Forum : จำนวน 11 หัวข้อ สามารถรับชมย้อนหลังโดยคลิกที่เรื่องที่ต้องการรับชม


ตารางเสวนา :

Contact

KU Research and Development Institute (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Location:

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call:

02-579-5548

Designed by BootstrapMade