สมาชิกเข้าใช้งานระบบ

สำหรับ User ที่มี Account ของ ม.เกษตร
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
ครั้งที่

 มุมสมาชิก

กรณีที่เคยสมัครสมาชิกแล้วลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน / FORGOT PASSWORD

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email: annualconference@ku.ac.th

Phone: (02) 942 8200 ext 8217
Fax: (02) 118 0145

ข่าว ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมงานและฟังการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54


คำแนะนำสำหรับเสนอผลงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54

ภาคโปสเตอร์   DOWNLOAD
ภาคบรรยาย   DOWNLOAD


แบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้าการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54

   DOWNLOAD

กรณีชำระเงินโดยฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559  กรุณาสำเนาแจ้งฝ่ายเลขานุการงานประชุมทางวิชาการ  ครั้งที่  54
โทรสาร 0 2118 0145 , 0 2118 0143
กรณีชำระด้วยเงินสดภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น  7  อาคารระพีสาคริก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทรศัพท์ 0 2118 0142 /0 2942 8200 ต่อ 618236-8

รายนามและสถานที่ติดต่อประธานสาขาต่างๆ

   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลาส่งผลงาน
ในระบบประชุมวิชาการ
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น
   

__________________________________________

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54

The 54th Kasetsart University Annual  Conference
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อแนะนำในการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54


คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่างการเขียนผลงาน ภาคภาษาไทย

ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาไทย
MS Word (Template) การเขียนผลงานภาษาไทย
__________________________________________

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่างการเขียนผลงานภาคภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาอังกฤษ
MS Word (Template) การเขียนผลงานภาษาอังกฤษ

คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการ

คำถาม-ตอบ

ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th 

หมดเขตรับบทคัดย่อและเรื่องเต็มซึ่งรับผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558

2015-09-07 11:12:38

กำหนดจัดส่งผลงาน 1 ก.ย. - 15 ต.ค. 2558

2015-08-27 16:21:08

Download Proceeding การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53


Download cover CD


สาขาพืช
สาขาสัตว์
สาขาสัตวแพทยศาสตร์
สาขาประมง
สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
   
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาพันธุวิศวกรรม
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   
สาขาศึกษาศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   

2015-04-09 23:59:59