สมาชิกเข้าใช้งานระบบ

สำหรับ User ที่มี Account ของ ม.เกษตร
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
ครั้งที่

 มุมสมาชิก

กรณีที่เคยสมัครสมาชิกแล้วลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน / FORGOT PASSWORD

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

an image ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email: annualconference@ku.ac.th

Phone: (02) 942 8200 ext 8217
Fax: (02) 118 0145

ยินดีต้อนรับ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53ข่าว ประกาศ

รายนามและสถานที่ติดต่อประธานสาขา ของการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53
download

2014-12-15 09:59:45

รายละเอียดการส่งผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น
    - ตัวอย่างการเขียนผลงานวิจัยภาษาไทย
    - ตัวอย่างการเขียนผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ
หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557

2014-08-06 14:22:51