สมาชิกเข้าใช้งานระบบ

สำหรับ User ที่มี Account ของ ม.เกษตร
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
ครั้งที่

 มุมสมาชิก

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email: annualconference@ku.ac.th

Phone: (02) 942 8200
    ext 8214 ,8215 ,8217
Fax: (02) 118 0145

ข่าว ประกาศ

เรื่องเต็ม
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

 
  • ปกซีดีเรื่องเต็ม Download

คำแนะนำและขั้นตอนการเสนอผลงาน

Oral Presentation | Poster Presentation


2017-01-25 15:02:41

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขยายเวลาส่งผลงาน
ในระบบประชุมวิชาการ
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55

The 55th Kasetsart University Annual  Conference
วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560


ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ข้อแนะนำ
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55


ตัวอย่างการเขียนผลงาน "ภาคภาษาไทย"

      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาไทย
      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาไทย MS Word (Template)

ตัวอย่างการเขียนผลงาน "ภาคภาษาอังกฤษ"

      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาอังกฤษ
      DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาอังกฤษ MS Word (Template)


คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการ

      คำถาม-ตอบ

2016-09-13 13:10:34

เรื่องเต็ม

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

   

เล่มที่ 1
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาพืช
- สาขาสัตว์
- สาขาสัตวแพทยศาสตร์
- สาขาประมง
- สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
   
   

เล่มที่ 2
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาวิทยาศาสตร์
- สาขาพันธุวิศวกรรม
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
   

เล่มที่ 3
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาศึกษาศาสตร์
- สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าปกซีดี
(เรื่องเต็ม)
คลิ๊ก Download

   
 

เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายจัดพิมพ์

http://www.eduserv.ku.ac.th/

2016-04-18 09:40:52

กำหนดการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายนนทรี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการปิดบำรุงรักษาระบบเครือข่ายนนทรีและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 8.30-16.00 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าวระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว (ทุกวิทยาเขต)

2015-11-27 14:27:51

Download Proceeding การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53


Download cover CD


สาขาพืช
สาขาสัตว์
สาขาสัตวแพทยศาสตร์
สาขาประมง
สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
   
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาพันธุวิศวกรรม
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   
สาขาศึกษาศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   

2015-04-09 23:59:59