สมาชิกเข้าใช้งานระบบ

สำหรับ User ที่มี Account ของ ม.เกษตร
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
ครั้งที่

 มุมสมาชิก

กรณีที่เคยสมัครสมาชิกแล้วลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน / FORGOT PASSWORD

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email: annualconference@ku.ac.th

Phone: (02) 942 8200 ext 8217
Fax: (02) 118 0145

ข่าว ประกาศ

Download Proceeding การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53


Download cover CD


สาขาพืช
สาขาสัตว์
สาขาสัตวแพทยศาสตร์
สาขาประมง
สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
   
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาพันธุวิศวกรรม
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   
สาขาศึกษาศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   

2015-04-09 23:59:59

 ดาวน์โหลด สูจิบัตร for Smart Device
             (Smartphone, iPad, Tablet)

-   สารบัญ
-   กำหนดการ      เอกสารประกอบ การอภิปรายพิเศษ
-   การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย
-   การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์

2015-02-02 14:53:58

  ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา ในการติดตั้งโปสเตอร์
-  ผู้เสนอผลงานภาคโปสเตอร์สามารถติดตั้งโปสเตอร์ได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2558
   เวลา 8.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป
-  คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการจัดโปสเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น.

2015-01-19 15:36:39

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53


เอกสารขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53

2015-01-19 15:15:49

สูจิบัตร การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 532015-01-14 16:57:15

คำแนะนำและขั้นตอนการเสนอผลงานสำหรับผู้เสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์        ภาคบรรยาย                ภาคโปสเตอร์

2015-01-09 17:14:13