สมาชิกเข้าใช้งานระบบ

สำหรับ User ที่มี Account ของ ม.เกษตร
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
ครั้งที่

 มุมสมาชิก

กรณีที่เคยสมัครสมาชิกแล้วลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน / FORGOT PASSWORD

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email: annualconference@ku.ac.th

Phone: (02) 942 8200 ext 8217
Fax: (02) 118 0145

ข่าว ประกาศ

  ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา ในการติดตั้งโปสเตอร์
-  ผู้เสนอผลงานภาคโปสเตอร์สามารถติดตั้งโปสเตอร์ได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2558
   เวลา 8.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป
-  คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการจัดโปสเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น.

2015-01-19 15:36:39

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53


2015-01-19 15:15:49

สูจิบัตร การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 532015-01-14 16:57:15

คำแนะนำและขั้นตอนการเสนอผลงานสำหรับผู้เสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์        ภาคบรรยาย                ภาคโปสเตอร์

2015-01-09 17:14:13

    โครงการการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53

download

ใบลงทะเบียนล่วงหน้าการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53

download

การชำระเงินลงทะเบียน
   ผู้เสนอผลงานที่ผ่านการพิจารณาแล้วขอให้ชำระเงินลงทะเบียนได้
ตั้งแต่วันที่   5 มกราคม 2558 - 23 มกราคม 2558   หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

     ผู้เสนอผลงาน            อัตราเรื่องละ 1000 บาท
     ผู้เข้าร่วมประชุม           อัตราเรื่องละ 1000 บาท
    นิสิตนักศึกษา (ที่มิใช่ผู้เสนอผลงาน)   อัตราคนละ 500 บาท

   สำหรับผู้ที่โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี   374-1-61760-6   ชื่อบัญชี "ประชุมทางวิชาการของ มก." กรุณาส่งใบลงทะเบียนล่วงหน้าและใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) พร้อมทั้งระบุรหัสผลงานเละชื่อผู้เสนอผลงาน มายังโทรสารหมายเลข 02-118-0143, 02-118-0145

   ผู้เสนอผลงานที่ผ่านการพิจารณาสามารถชำระเงินสดได้ที่ ชั้น 7 ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2014-12-26 10:12:15

รายนามและสถานที่ติดต่อประธานสาขา ของการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53


download

2014-12-15 09:59:45