สมาชิกเข้าใช้งานระบบ

สำหรับ User ที่มี Account ของ ม.เกษตร
ผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
ครั้งที่

 มุมสมาชิก

กรณีที่เคยสมัครสมาชิกแล้วลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน / FORGOT PASSWORD

 ติดต่อเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
ชั้น 7 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email: annualconference@ku.ac.th

Phone: (02) 942 8200 ext 8217
Fax: (02) 118 0145

ข่าว ประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55

The 55th Kasetsart University Annual  Conference
วันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560


ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ข้อแนะนำในการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55


คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่างการเขียนผลงาน ภาคภาษาไทย

ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาไทย
MS Word (Template) การเขียนผลงานภาษาไทย
__________________________________________

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่างการเขียนผลงานภาคภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาอังกฤษ
MS Word (Template) การเขียนผลงานภาษาอังกฤษ

คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าระบบสารสนเทศงานประชุมวิชาการ

คำถาม-ตอบ

2016-09-13 13:10:34

เรียน ผู้ใช้งานระบบ 
ท่านที่เคยสมัครไว้ แต่ไม่ได้ส่งผลงาน ให้สมัครใหม่

หากท่านเคยส่งผลงานผ่านระบบนี้แล้วแต่จำรหัสผ่านไม่ได้ 
ให้ไปที่เมนูลืมรหัสผ่านด้านซ้ายมือ 
จากนั้นให้ใส่รหัสบัตรประชาชนที่เคยสมัครไว้ลงไป 
จากนั้นระบบจะส่งรหัสผ่านไปให้ผ่านทาง email ที่ได้แจ้งไว้ที่ระบบ 

**ขอให้ส่งรหัสผ่านได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
**หากรหัสบัตรประชาชนซ้ำ จะไม่สามารถสมัครใหม่ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ตาม email ที่ได้แจ้งไว้

2016-09-05 14:48:58

เรื่องเต็ม

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

   

เล่มที่ 1
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาพืช
- สาขาสัตว์
- สาขาสัตวแพทยศาสตร์
- สาขาประมง
- สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
   
   

เล่มที่ 2
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาวิทยาศาสตร์
- สาขาพันธุวิศวกรรม
- สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
   

เล่มที่ 3
ดาวน์โหลด ที่นี่...

- สาขาศึกษาศาสตร์
- สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าปกซีดี
(เรื่องเต็ม)
คลิ๊ก Download

   
 

เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายจัดพิมพ์

http://www.eduserv.ku.ac.th/

2016-04-18 09:40:52

กำหนดการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายนนทรี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการปิดบำรุงรักษาระบบเครือข่ายนนทรีและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 8.30-16.00 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าวระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว (ทุกวิทยาเขต)

2015-11-27 14:27:51

Download Proceeding การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53


Download cover CD


สาขาพืช
สาขาสัตว์
สาขาสัตวแพทยศาสตร์
สาขาประมง
สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
   
สาขาวิทยาศาสตร์
สาขาพันธุวิศวกรรม
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   
สาขาศึกษาศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   

2015-04-09 23:59:59