1. ลงทะเบียนผู้เสนอผลงาน
ขั้นตอนการสมัคร
คำแนะนำผู้เสนอผลงาน

Email ในการชำระเงินและการ Submit ผลงานในระบบ easy chair ต้องเป็นตัวเดียวกัน

2. เพิ่มข้อมูลการชำระเงิน

3. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และส่งลิงค์เพื่อ Submit ผลงาน

4. ยืนยันการ
นำเสนอผลงาน

Explore