สำหรับ User ที่มี Account ของ ม.เกษตร
บัญชีผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ครั้งที่
ผู้เสนอผลงาน ผู้จัดการประชุม
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Register

 E-proceedings

ครั้งที่ 54 เล่ม 1  เล่ม 2  เล่ม 3
ครั้งที่ 55 เล่ม 1  เล่ม 2  เล่ม 3
ครั้งที่ 56 เล่ม 1  เล่ม 2  เล่ม 3
ครั้งที่ 57 เล่ม 1  เล่ม 2  เล่ม 3 
ครั้งที่ 58 เล่ม 1  เล่ม 2  เล่ม 3 
ครั้งที่ 59 เล่ม 1  เล่ม 2  เล่ม 3 

 Book of Abstracts

ครั้งที่ 59 เล่ม 1   เล่ม 2   เล่ม 3 

 สมัครสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก และการใช้งานระบบเพื่อเสนอผลงาน

Download e-Proceeding Sci Thai
ภาษาไทย (Thai)
ภาษาอังกฤษ (English)

Download e-Proceeding Soc Sci
ภาษาไทย (Thai)
ภาษาอังกฤษ (English)

ฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บุคลากรภายนอกชำระผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยชื่อบัญชี ประชุมวิชาการ มก. เลขที่บัญชี 069-2-72067-5
  • บุคลากรภายใน มก. โอนเงินระหว่างหน่วยงาน โอนเงินผ่านระบบ ERP เลือกเจ้าหนี้เป็น 29-B00010010 ส่วนกลาง มก. บางเขน

  •  ติดต่อเจ้าหน้าที่

    สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
    Email: KUannualconf@gmail.com