กำหนดให้ส่งได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน
  ใส่เลขบัตรประชาชน
your person id
 
   
  หากไม่พบให้ตรวจสอบใน Junk Mail